משהו על תולדות הוראת תנ"ך


חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך בחמ"ד – תשע"א /1
הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך – קיץ תש"ע
לקראת בחינות הבגרות – קיץ תש"ע - חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך – תש"ע / 2
עדכון מיקוד חומר הבחינה בתנ"ך לנבחנים בשאלון 2105 – תש"ע
הבחינה הארצית בספר ויקרא – תש"ע
הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך - חורף תשע
הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך-אקסטרני -חורף תשע
חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך בחמ"ד – תש"ע/1
ימי עיון חטיבה עליונה-תשע - חוזר מתוקן - דחוף!
השתלמויות מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה – שנה"ל תש"ע עדכון
השתלמויות מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה – שנה"ל תש"ע
הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך - קיץ תשס"ט
חוזר מפמ"ר סט / 2 - לקראת בחינת הבגרות - קיץ תשס"ט
הבחינה הארצית בספר ויקרא – תשס"ט
לנבחנים אקסטרניים -שינויים בשאלון 202 ממועד קיץ תשסט
השלמת המבנה האירגוני של שאלוני העיון בתנ"ך - חוזר מפמ"ר [סט/מיוחד]
שינוי תאריך ומקום יום העיון בתנ"ך במחוז ירושלים
הנחיות לביצוע בחינה מותאמת בתנ"ך ללקויי למידה
התאמת דרכי היבחנות בתנ"ך ללקויי למידה - חורף התשס"ט
חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך בחמ"ד - ס"ט/1
ימי עיון בתנ"ך למורי החטיבה העליונה
השתלמויות מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה - שנה"ל תשס"ט - עדכון
השתלמויות מורים לתנ"ך בחטיבה העליונה - שנה"ל תשס"ט
הנחיות לבחינות מותאמות בתנ"ך - קיץ תשס"ח
לקראת בחינות הבגרות - קיץ תשס"ח - חוזר מפמ"ר להוראת תנ"ך - ס"ח / 2
שינויים אירגוניים בשאלוני תנ"ך 2211 ו- 2213 - חוזר מפמ"ר [סז / מיוחד]
מיפוי הנושאים בישעיהו פרקים א-לא
מיפוי הנושאים בתהילים פרקים א-נא
אגרת מנכ"ל משרד החינוך למורים לתנ"ך בחינוך הדתי
הוראת תורה בחטיבה העליונה - ספר דברים (פרשות דברים - ואתחנן)
פרשנות נבחרת בתורה - פרשת דברים - ואתחנן
מיפוי נושאים בתורה - פרשת דברים - ואתחנן
הוראת תורה בחטיבה העליונה - ספר בראשית (פרשיות תולדות - ויצא - וישלח)
מיפוי נושאים בתורה - פרשיות: תולדות-ויצא - וישלח
פרשנות נבחרת בתורה - פרשיות: תולדות-ויצא - וישלח
חומר עזר מותר בשימוש בבחינות הבגרות בתנ"ך - רענון הנחיות
"לשמוע, ללמוד וללמד" - הארות בדרכי הוראת תנ"ך / 2
הנחיות לבחינת הבגרות ביחידת ידע ובקיאות
פרשנות נבחרת בספר דברים, פרשיות: עקב - וזאת הברכה
מיפוי נושאים ומושגים בספר דברים, פרשיות: עקב - וזאת הברכה
"לשמוע, ללמוד וללמד..." - הארות בדרכי הוראת תנ"ך / 1 / תכנון שנתי
מכתב המפמ"ר אודות מבחן ארצי "ידיעות ביהדות" - תנ"ך - חורף תשס"ב
שאלוני בחינות הבגרות בתנ"ך ופתרונותיהן
יחידות הלימוד בתנ"ך: מפתח צירופים ליחידות הבחינה
מבחנים ארציים בתורה
תוכנית לימודים במקרא