תנך

תכניות לימודים במקרא

תוכנית לימודים מקרא ממלכתי דתי גן-י"ב (אתר משרד החינוך)
תכנית לימודים במקרא (21 פרקים)
תוכנית בחינות הבגרות לעולים חדשים
הוויכוח על הוראת התנ"ך בדורות האחרונים - ישראל ברנד
לימוד תנ"ך במוסדות השומר הצעיר
מחקר על עמדות מורים להוראת תנ"ך בחטיבה העליונה בחמ"ד - 2006 (קובץ word)
רב שיח על צרכי הוראת התנ"ך בבתי הספר / א.ב. יהושע, אברהם ינון, משה גרנות, ברוך בן יהודה (pdf)