זמר


הזמר נמנה עם החיות הטהורות המוזכרות בתורה.

הזמר הוא החיה המוכרת כיום ככבש הבר.

שמו ניתן לו בגלל צמרו הגזוז (=זמור) בכל גופו,

חוץ מאיזור הצואר.

לפי דעה אחרת, הזמר הוא הג'ירפה.חזרה למסך הקודם