לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהתפילין של ראש


1. העור נלחץ, וארבעת התאים נראים כבליטות מן העור

2. בתוך התאים שמים קוביות מתכת כדי שיהיו מרובעים

3. התאים מוכנים להמשיך העבודה

4. התפילין קבלו צורה מרובעת

5. התפילין מוכנים להמשיך העיבוד

6. האות ש' על תפילין של ראש

7. ש' עם ארבעה ראשים בצד שני של התפילין

8. הכנסת הפרשיות לתפילין

9. התפילין עם הפרשיות בתוכן

10. התפילין סגורים

11. התפילין עם הרצועות