לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהתפילין של יד


12. העור מעובד להכנת התא להכנסת הפרשיות

13. מראה העור מלמעלה

14. תפילין של יד בשלבי עיבוד

15. תפילה של יד לפני צביעה בשחור

16. תפילה של יד עם הפרשות בתוכה

17. תפילה של יד מוכנה

18. שתי תפילין של יד, בשיטות שונות של קשירת הרצועות