לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהשל יד ושל ראש


19. זוג תפילין מוכנות

20. זוג תפילין פתוחות - הפרשיות נראות