לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהקשירת קשר תפילין של ראש (ד' כפולה)
1. השחל את הרצועה בתוך המעברתא.
קפל את רצועה 1 לשניים, והעבר את רצועה 2 מעליה.

2. השחל את רצועה 2 לתוך הלולאה של רצועה 1.

3. הקף את הלולאה ברצועה 1, והשחל את
הרצועה שנית לתוך הלולאה.

4. השחל את קצה רצועה 1 לתוך הלולאה האחרונה
שנוצרה ברצועה 2 ומתח את הרצועות.