לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהקשירת קשר תפילין של ראש (ד' רגילה)
1. השחל את הרצועה במעברתא. קפל את שני הקצוות לשתי
לולאות והנח לולאה אחת על השניה.

2. קפל את לולאה 2 מעל לולאה 1.

3. השחל את הרצועה החופשית של לולאה 2
לתוך לולאה 2 והעבר את כל הרצועה דרך הלולאה.

4. הקף את הקשר ברצועה 2 והעבר את
הרצועה שוב בתוך לולאה 2.

5. קפל את רצועה 1 במקביל ללולאה 1.

6. השחל את רצועה 2 בתוך לולאה 1.

7. הקף את הקשר ברצועה 2 והשחל
את רצועה 2 שנית ללולאה 1.

8. הדק את הרצועות והקשר מוכן.