לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהקשירת קשר תפילין "של יד" (אשכנז)
ציורים 1-5: קשירת י' קטנה בקצה הרצועה

6. הנח את הרצועה כשהצד השחור מוסתר ממך.
עשה לולאה במרחק של 30 ס"מ מן ה-י' שבקצה.

7. קפל את הרצועה עם ה-י' על הלולאה.

8. השחל את הלולאה שנוצרה מימין לתוך הלולאה העליונה.

9. קפל את הקצה עם ה-י' שמאלה ולמעלה.

10. השחל את ה-י' לתוך הקשר שנוצר.

11. הדק את הקשר ע"י מתיחת הרצועה בכיוון החץ.

12. השחל את הרצועה הבודדת לתוך המעברתא.