לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלהקשירת קשר תפילין "של יד" (ספרד)
ציורים 1-5: קשירת י' קטנה בקצה הרצועה

6. הנח את הרצועה כשהצד השחור מוסתר ממך,
עשה לולאה במרחק 30 ס"מ מהקצה.

7. קפל את הרצועה עם ה-י' על הלולאה.

8. השחל את הלולאה שנוצרה משמאל לתוך הלולאה העליונה.

9. קפל את הקצה עם ה-י' ימינה ולמעלה.

10. השחל את ה-י' לתוך הקשר שנוצר.

11. הדק את הקשר ע"י מתיחת הרצועה בכיוון החץ.

12. השחל את הרצועה הבודדת לתוך המעברתא.