רשב"ם לבמדבר פרק ז

פסוק ב
על הפקדים -
הם הנקובים בשמות במדבר סיני.

פסוק ג
עֶגְלֹת -
לפי שהוא דבוק.
עֲגָלוֹת של צב כמו שיאמר מעשרה עשרות יאמר מן עגלה של ב' הנשיאים עגלות, ומן עֲנָוָה עַנְוֵי ארץ ומן עֲרָבָה עַרְבֵי נחל.

צב -
כמו ובצבים ובפרדים. פתרונו לפי עניינו.
ונראה בעיני עגלות העשויות להלוך בצבא ובדרכים רחוקים.

פסוק יג
וקרבנו -
מוסב למעלה. ויהי המקריב נחשון. וקרבנו היה כך וכך כסדר הכתובים בד' דגלים הביאו קרבנותיהם. דגל יהודה ואחר כן דגל ראובן ואח"כ דגל אפרים ואח"כ דגל דן.

פסוק פד
ביום המשח אותו -
התחילו לחנכו כמו שכתוב בפרשה זו.

פסוק פח
אחרי המשח אתו -
לסוף שנים עשר יום שכבר נתחנך עליה חשבון כך וכך.

הפרק הבא