רשב"ם לבמדבר פרק לב

פסוק יז
חשים -
נמהרים כמו: החישה מפלט לי.

הפרק הבא