רשב"ם לבמדבר פרק לד

פסוק ב
זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה -
רבינו זקיני פירש וצייר תחומין ואף על פי כן אפרש בקוצר:

כי תחלה פירש הכתוב גבול דרום ואחר כך גבול מערב, כי הים הגדול הוא גבול מערבי ואחר כך צפון ואח"כ מזרחי.

פסוק ג
על ידי אדום -
סמוך לאדום.

פסוק ד
ונסב לכם -
שם בולט הגבול.

ויצא ועבר -
דרך ישר בלא הקף.

פסוק ה
והיו תוצאותיו הימה -
גבול דרומית מערבית.

פסוק ו
וגבול ים -
כלומר: וגבול מערבי.
כיצד?
והיה לכם הים הגדול - לגבול מערב.

וגבול -
חכמים פירשו:

לרבות נסים שבים, הם איי הים.

פסוק ז
תתאו -
תתחימו, לשון תחום וגבול.

הפרק הבא