רשב"ם לדברים פרק יג

פסוק ג
ובא האות והמופת -
שיודעים עתידות ע"י רוח טומאה ותרפים ואוב וידעוני.

פסוק ד
כי מנסה ה' וגו' -
נתן כח בכשפים לדעת הנולדות לנסות ולזכות ישראל, שהתרה בהם: לא יהיה בך מעונן ומנחש ומכשף וגו' עד תמים תהיה עם ה' אלהיך - ואם לא יאמינו בעבודת גילולים, זו היא זכותן.

פסוק ז
יסיתך -
כל עצה שסופה פורענות קורא הסתה, ותסיתני,
לבלעו חנם.

אשר הסתה אותו איזבל אשתו.
ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד.

פסוק י
כי הרג תהרגנו -
[אלא הרוג תהרגנו].
הפרק הבא