רשב"ם לדברים פרק כב

פסוק ה
לא יהיה כלי גבר על אשה -
ללכת בין האנשים ולזנות.

פסוק ו
כי יקרא -
יזדמן על ידי מקרה.

לא תקח האם על הבנים -
לפי דרך ארץ ולתשובת המינים כבר פירשתי
בלא תבשל גדי בחלב אמו.
וכן: באותו ואת בנו, שדומה לאכזריות ורעבתנות לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול אם ובנים יחד.

פסוק ח
מעקה -
אין לו חבר בתורה, כמו מגזרת מַעֲשֶׂה מַרְאֶה הוא. אבל עקת רשע, תעיק העגלה, מעיק תחתיכם, מגזרת שב קם הם.

פסוק ט
תקדש -
תאסר בקדשים.

פסוק יב
גדלים -
ציצית, צריך שיהא גָּדוּל וקלוע.

פסוק טו
את בתולי -
לפי הפשט:

דם בתולים שעל השמלה.

פסוק כא
לזנות בית אביה -
שיש עדים שזינתה אחר שנתקדשה.

פסוק כז
צעקה הנערה -
שמא צעקה.

הפרק הבא