השתלת אברים

הרב מרדכי הלפרין / האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה?
ד"ר מיכאל ויגודה / תרומת איברים מן החי והמסחר בהם
ד"ר חוה טבנקין / סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה
הרב שאול ישראלי / תרומת איברים מן המת - הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה
הרב שאול ישראלי / תרומת אברים מאדם חי - סיכון התורם וקבלת תשלום
הרב שאול ישראלי / הנוסח המלא של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא ההשתלות
פרופ' אברהם שטינברג / תיכפול/שיבוט בני אדם
פרופ' אברהם שטינברג / השתלת אברים
השתלות אברים בעיני הרפואה, ההלכה והמשפט (סימפוזיון)