דרשות ליום העצמאות

הרב שאול ישראלי


באייר מתחדש זיוו של עולם / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל
מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ"ל / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל
תנו עוז לאלוקים - דרשה בעצרת יום ירושלים תשמ"א / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל
וספרתם לכם / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל
ונשמחה בך - יום ה' אייר, תדש"מ / הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל