א. נושאים משותפים לכל החגים:
ספרים בנושא חגים ומועדים בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת

מחזורי תפילה לחגים לפי מנהגי עדות ישראל
לוח דינים ומנהגים, בהוצאת היכל שלמה ירושלים
מעגל השנה היהודית / הלכות, מנהגים ומקורות (63 פרקים)
משנה ראשונה / פרקי משנה: חודש בחודשו (40 פרקים)
חודש בחודשו - משניות לפי חודשי השנה לתלמידים בחו"ל (30 פרקים)
הוראת החגים ופעילויות ממוחשבות (13 פרקים)
חגים ומועדים מתוך "להיות יהודי" / יהודה איזנברג
מאמרים בנושא - הלוח העברי
מאמרים בנושא - ראש חודש


ב. חגים וזמנים כסדר חודשי השנה:
ראש השנה
יום הכיפורים
סוכות
חודש מרחשון
חנוכה וחודש כסלו
חודש טבת
חודש שבט
פורים וחודש אדר
פסח וחודש ניסן
חודש אייר
חודש סיון
חודש תמוז
חודש אב
חודש אלול

מדור - שבת
דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בפורמט word