מנהגי עדות ישראל בראש השנה
מאמר החכמה / רבי משה חיים לוצאטו
יומיים ראש השנה בא"י וביטול התקיעות בחג שחל בשבת / ד"ר אברהם גולדברג
מנהגי עדות המזרח בראש השנה / ד"ר ע"צ מלמד
ימים נוראים אצל עדות המזרח / פרופ' יוסף יואל ריבלין
ראש השנה - ספר החינוך
דיני ראש השנה - ספר התודעה
עשרת ימי תשובה - ספר התודעה
חודש תשרי
ראש השנה
השופר
נוסח ברכת מלכיות זכרונות ושופרות
שני ימים של ראש השנה בארץ ישראל / ש.ח. קוק
הוראת הימים הנוראים בבתי"ס בחו"ל / ברוך אברמוביץ ועמירם דומוביץ
שופר של ראש השנה / יוסף קאפח
תפילות ראש השנה בפסקי המהר"ם מרוטנבורג / ד"ר יהושע הורוביץ
עוד לעניין איסור אכילת אגוזים בראש השנה / פרופ' יהושע שוורץ
תשובה של ר"ה ותשובה של יום הכיפורים / אליעזר דניאל יסלזון
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש תשרי
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא ראש השנה