ראש חודש

לוח דינים ומנהגים, בהוצאת היכל שלמה ירושלים
מנהגי ראש-חודש ומקורותיהם / שמואל חגי
עיונים בתפילות ראש-חודש / ד"ר יעקב רוטשילד
ערב ראש חודש - יום כפור קטן / משה ארנד
סעודת ראש חודש / ב. נחמני
ראש חודש בעבר ובהווה / רחמים שר שלום
שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש / דרור פיקסלר וד"ר יצחק ישי