פרקי משנה - חודש בחודשו

צעדים ראשונים בלימוד משנה בבית הספר היסודי (40 פרקים)

מחבר: בנימין דומוביץ
עורך: ד"ר יהודה איזנברג

הוצאת מעלות, תשנ"ט

לקבלת תוכן העניינים לחץ כאן

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:
יו"ר הוועדה:
פרופ' שלמה זלמן הבלין.
חברי הוועדה:
ניסים אליקים, מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב אהרון גרז, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, בנימין דומוביץ, הרב יחיאל וסרמן, הרב חיים טובולסקי, הרב שמעון לוי, מנחם לאבל, הרב יהושע נוימן, יצחק קרנר, הרב דב שחור, הרב נפתלי שטיינברגר.

(c) כל הזכויות שמורות - תשנ"ט 1998
Image copyright of SweetChild Software