חודש בחודשו

גשם בתפילה

מאימתי מזכירין גבורות גשמים?
מאימתי שואלים את הגשמים?
תפילת חוני המעגל לגשם
יסודות המשנה - מושגים
משנה סדורה - חזרה ושינון

חנוכה

הברכות על הפירות

טעות בברכות על הפירות

קדימה בברכות הנהנין

יסודות המשנה -מושגים
משנה סדורה - חזרה ושינון

ט"ו בשבט

הברכות על הפירות

פורים

מגילת אסתר
מצוות חג הפורים
יסודות המשנה - מושגים
משנה סדורה - חזרה ושינון

פסח

בדיקת חמץ
ליל הסדר
כוס שנייה וארבע הקושיות
משנה סדורה - חזרה ושינון

העומר

מנחת העומר
ספירת העומר
משנה סדורה - חזרה ושינון

תורה מסיני

ביכורים

פרשת ביכורים בתורה
כיצד מפרישים את הביכורים?
כיצד מעלים את הביכורים?
טקס העלאת הביכורים לירושלים
מביא וקורא
טקס העלאת הביכורים: המחזה
מביא וקורא - משנה ו': המחזה

משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב

מדריך למורה