שבתספרים בנושא שבת בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת
לוח דינים ומנהגים, בהוצאת היכל שלמה ירושלים
זמירות לשבת
נוסח תפילות שבת לפי מנהגי עדות ישראל
מאגר זמני הדלקת נרות - כניסת ויציאת השבת בכל מקום בגלובוס (מתוך אתר חב"ד)
מפות ערוב העיר ירושלים (תשס"ד)
רבי אברהם אבן עזרא / אגרת השבת
רחל אופנהיימר / שבת מנוחה (25 פרקים)
יהודה איזנברג / ירמיהו יז: השבת בספר ירמיהו
יהודה איזנברג / באה שבת באה מנוחה - מתוך "להיות יהודי"
יהודה ברנדס / תוכנית שנתית ללימוד מסכת שבת
ד"ר דניאל גולדשמידט / קידוש והבדלה
הרב פנחס גולדשמידט / עלייה מרוסיה בשבת
מ. ש. גשורי / ניגונים וזמירות לשבת
רבי אברהם דאנציג / זכרו תורת משה (דיני שבת) – דפוס בילגוריי 1934 (PDF עם אפשרות חיפוש טקסט)
ד"ר יהושע הורוביץ / השבת בספרות הגאונים
ד"ר יוסף היינימן / תפילות השבת
י. ב. חגי / שבת אצל עדות המזרח בירושלים העתיקה
שמואל חגי / סעודות השבת
עמוס חכם / חילול שבת במקרא
מאשה טורנר / לקראת שבת - תכניות לימי שישי בגן הילדים (20 פרקים)
בצלאל לנדוי / מלווה מלכה
זאב מאור / חימום מים בשבת
חיים נבון / השבת - מילת הזמן
משה צבי נרי'ה / על היתר מלחמה בשבת
הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק / עיונים בנוסח הקידוש של שבת
יעקב פויסט / מכשירי שמיעה בשבת
ברוך קנאל / השבת בספרות תקופת בית שני
הרב נחום אליעזר רבינוביץ / בענין זמן השקיעה וכניסת השבת
ד"ר יעקב רוטשילד / זמירות של שבת
הרב יגאל שפרן / עבודה במגן דוד בשבת ובחג
רחמים שר שלום / פרשת השבוע - ממנהגים שונים למנהג אחיד
מדריך למורה להוראת הספר "פרקי שבת"
ביבליוגרפיה לנושא "שבת"
מדור - חגים ומועדים
דפי עבודה, מבחנים ומערכי שיעור בפורמט word