הלוח העבריספרים בנושא הלוח העברי בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת
לוח דינים ומנהגים, בהוצאת היכל שלמה ירושלים
מצגת מולטימדיה להדגמת נושא לוח השנה
מצגת להבנת אורך השנה והחודש בלוח העברי
רחמים שר שלום / תיקונים ל"מצגת להבנת אורך השנה והחודש בלוח העברי"
אתר חזון שמים ללוח העברי
רבי אברהם אבן עזרא / אגרת השבת
יהודה איזנברג / הלוח העברי (6 פרקים)
יהודה איזנברג / הלוח היהודי (מתוך "להיות יהודי")
יהודה איזנברג / למועד חודש האביב - על הסטיה שבין הלוח היהודי לאורך השנה
הרב ישראל יצחק הלוי איצקוביץ / תקופות השנה
ח. י. בורנשטיין / חשבון שמיטים ויובלות
רבי אברהם בן עזרא / ספר העיבור
אליקום ברמן / על השעון וחישוב זמן קידוש לבנה
אילת-השחר הראובני / ארבעה ראשי שנים
הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ / השינויים בלוח העולמי וסכנתם ליהדות
רונן כץ / מי מתח את קו התאריך?
יעקב לוינגר / על השמינית (pdf)
עלי מרצבך / הניסיונות לשינוי הלוח השבועי ושמירת השבת
ד"ר יוסף נדבה / קידוש החודש - מאבק על ההגמוניה ביהדות
א.א. עקביה / גילוי סוד העיבור בספר "קורות חשבון העיבור", צבי יפה, ירושלים תרצ"א (pdf)
הרב מרדכי פוגלמאן / סמכות בית הדין בקידוש החודש
פרופ' דוד פלוסר / הלוח המיוחד של כת מדבר יהודה
רחמים שר-שלום / מחלוקת רס"ג ובן מאיר
רחמים שר-שלום / מתי נוסד הלוח העברי? מתי תוקן ומתי נחתם? - פרקים בהיסטוריה של הלוח העברי
רחמים שר-שלום / מלומדים מוסלמים במאה ה-9 על הלוח העברי
רחמים שר-שלום / מניין השנים וסדר העיבורים בתקופת הגאונים
רחמים שר-שלום / האם נשוב לקדש חודשים עפ"י הראייה
שי ואלטר / תגובה למאמר "האם נשוב לקדש את החודש ע"פ הראיה"
רחמים שר-שלום / האם נשוב לקדש את החודש על פי הראיה [ב] – תשובה לשי ואלטר
רחמים שר-שלום / מנין השנים בעם ישראל בעבר ובהווה (בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט)
רחמים שר-שלום / מספר הימים בשנה בלוח היהודי
רחמים שר-שלום / חשבון ה"תקופות" ולוח השנה (pdf)
יצחק מאיר יעבץ / על המאמר 'חשבון תקופות ומזלות' מאת ח.י. בורנשטיין