מנהגי עדות ישראל בשבועות
"ממחרת השבת" - עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי / הרב אלחנן סמט
דיני החודש - ספר התודעה
מנחה חדשה בעצרת - ספר החינוך
ביכורים - הרב ש' מן-ההר
ביכורים לבית-ספר יסודי
העליה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני / שמואל ספראי
מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות / יוסי פרקש
עירוב תבשילין / מרדכי בר"ש ברויאר
שבועות במקדש - מתוך אוסף האיורים של מכון המקדש
הנוי הצלחה - ביאור על הפיוט "אקדמות מלין" / יונה אייזיק ניימאן
טיול בגן - ביאור על הפיוט "אקדמות" / נתנאל שניאור משמוזטץ
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא חודש סיוון
לחץ כאן כדי לקבל מאמרים נוספים בנושא שבועות