לוחות תאריכים לשנת השמיטה תשס"ח

נערך ע"י משה זקס

הקבצים מופיעים בפורמט word


לוח תאריכים לביעור תוצרת שמיטה תשס"ח
לוח תאריכים לאיסור ערלה תשס"ח
לוח התאריכים לירקות
לוח התאריכים לפירות
לוח התאריכים לגרגרים (תבואה וקטניות)
לוח התאריכים לעלי תבלין טריים, יבשים, טחונים ושמן (אתרי)
לוח התאריכים לפרחים