הלכות שמיטה

מאת: הרב שאול רייכנברג

ההלכות נלקחו מהספר "משפטי ארץ - שביעית"
בהוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות


התוכן:

עבודות הקרקע והצמחים, גינות נוי ועציצים
תקציר: עבודות השדה והגינה
פרק א: נטיעה וזריעה ערב
פרק ב: עבודות הצמחים והקרקע בשמיטה
פרק ג: מלאכות בשביעית הבאות להציל מנזק
פרק ד: טיפול בגינות נוי
פרק ה: טיפול בחצר ועבודות בנין וחפירה
פרק ו: צמחים הגדלים תחת גג ובחממות
פרק ז: עציצים

תקציר עציצים
פרק ח: גינות בבית משותף
פרק ט: הדרכה מעשית לטיפול בגינות נוי

פירות שביעית בשעת גידולם ואחרי קטיפתם
פרק י: הפקרת הגידולים
פרק יא: קצירה וקטיף הפירות
פרק יב: מכירת פירות שביעית ושימוש בהם לתשלומים שונים
פרק יג: אוצר בית דין
פרק יד: מה קדוש בקדושת שביעית
פרק טו: אלו גידולים נחשבים לגידולי שנת שמיטה
פרק טז: איסור ספיחים
פרק יז: המקומות בהם נוהגת מצות שמיטה
פרק יח: תרומות ומעשרות בשנת שמיטה
פרק יט: משא ומתן עם מי שאינו שומר שמיטה וגידולים שנעשתה בהם עבירה
פרק כ: כמה דינים הקשורים לפירות שביעית ולדמי שביעית

שמיטה במטבח כללי השימוש בפירות שביעית
פתיחה
פרק כא: קלקול פירות שביעית
פרק כב: כיצד לאכול פירות שביעית ולהכין מהם מאכלים
פרק כג: קליפות, גרעינים ושיירי מאכלים
פרק כד: שימושים שונים בפירות שביעית
פרק כה: האכלת בהמה בפירות שביעית ושימושים שונים במאכל בהמה
פרק כו: קניית פירות וירקות בשנת שמיטה
פרק כז: המתארח אצל מי שאינו שומר שמיטה

דיני ביעור פירות שביעית
פתיחה
פרק כח: מה חייב בביעור
פרק כט: מתי מבערים
פרק ל: כמות הפירות החייבת בביעור
פרק לא: כיצד מבערים
פרק לב: דין פירות שביעית לאחר הביעור
פרק לג: קביעת זמן הביעור למעשה