"ושבתה הארץ לה'"

דפי הדרכה בתחומי החקלאות לקראת השמיטה

מאת ד"ר משה זקס

בהוצאת המכון לחקר החקלאות על פי התורה
תש"סהתוכן:

הקדמה
מבוא
פרק א - סקירה הלכתית
פרק ב - גידולי השדה בשמיטה
פרק ג - הוברת שדות, עיבודים והכנה לשמינית
פרק ד - גידולי ירקות בזריעה בקרקע
פרק ה - גידול בעציץ בתוך הבית, וגידול במצע מנותק בחממה
פרק ו - גידול פרחים וצמחי-נוי, והטיפול בגינת הנוי
פרק ז - הזמירה
פרק ח - הטיפול בעצי פרי
פרק ט - הזנת בעלי-חיים בשמיטה