עמידה לשלוש רגלים לערבית, לשחרית ולמנחה
הללקידוש ליל יום טוב
קידוש היום לשלוש רגלים
נטילת ידיים וברכת הפת