ספר אחיקר החכם
מתורגם עברית על פי המקור הסורי וכתבי יב

תרגם: אבינעם ילין

ירושלים תרצ"חבעזר אלוהים אכתוב את-משלי אחיקר, הלא הם קורות אחיקר החכם וסופר סנחריב מלך אשור ונינוה.


התוכן
על הספר
א. [אחיקר מאמץ את נדן לבן]
ב. [משלי חכמה שאחיקר מלמד את נדן]
ג. [נדן בוגד באחיקר ומדיח אותו מתפקידו]
ד. [אחיקר חוזר לגדולתו ונשלח למצרים]
ה. [אחיקר במצרים, נדן נאסר]
ו. [דברי מוסר שאמר אחיקר לנדן]

מילות מפתח: אחיקר, סנחריב, אסרחדון, נינוה, אשור.