ספרות מופת

ספר אחיקר החכם / תרגם אבינעם ילין (7 פרקים)
מסכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג
מסכת אבות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (6 פרקים)
אבות דרבי נתן - מהדורה מעוצבת בידי יהודה איזנברג (41 פרקים)
רבי שלמה אבן גבירול / פתגמים - מתוך "מבחר הפנינים" (17 שערים)
שרה כ"ץ / על מחברו של הספר "מבחר הפנינים"
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי / החברה (הערות לסיפור: עדי צמח)