מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברג

תשס"ב


על המסכת:
מסכת דרך ארץ זוטא נמצא בדפוסים הרגילים של התלמוד הבבלי בין ה"מסכתות קטנות" הנספחות לסדר נזיקין. המסכת עוסקת בעצות והדרכות להתנהגותו של אדם במידות טובות ובעבודת ה'. מסכת זו היא מתקופת התלמוד, ועריכתה בזמן הגאונים.
המסכת ממשיכה את המסורת של ספרי חכמה ומוסר, החל בספר משלי, עבור לספר בן סירא מתקופת בית שני, וממנו לפרקי אבות של תקופת התנאים.

המסכת נערכה על פי הדפוסים הרגילים, וכן נעזרנו בספר "אבות דרבי נתן ומסכת דרך ארץ זוטא" שנערך בידי שמואל ברח"י ירושלמי, ירושלים תשכ"ו. במקומות שהנוסח היה שגוי בעליל, נעזרנו בספר "מסכת דרך ארץ זוטא" המפורש בידי דניאל שפרבר, ירושלים תשל"ט.

התוכן:
פרק ראשון

פרק שני

פרק שלישי

פרק רביעי

פרק חמישי

פרק ששי

פרק שביעי

פרק שמיני

פרק תשיעי

פרק עשירי

פרק השלום


מילות מפתח: פתגמי מוסר, דרך ארץ, התנהגות