אבות דרבי נתן
מהדורת אינטרנט

מבוססת על מהדורות התלמוד ונוסח א'
של מהדורת ש"ז שכטר תרמ"ז

ההדיר: יהודה איזנברג
תשס"ב