אז ידבר יהושע לה'...
שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון (פרק י, יב)