שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
הוספות לספר דניאל בספרים החיצוניים:
הוספות לספר דניאל - מבוא
הבעל בבבל
התנין בבבל
שושנה
תפילת עזריה בתוך הכבשן
מדרש דניאל / י. ד. אייזנשטיין
דניאל ה: הרקע ההיסטורי להכרזת כורש / ד"ר שמואל אברמסקי
דניאל ו: דניאל בגוב האריות / אריה בודנהיימר