קיר אורך של המשכן (צפוני ודרומי)

לחץ על הקיר כדי לראות את מבנה הקרשיםחזרה לתוכן המשכן וכליו