פרשת ויקהל
פרשה מח: בצלאל
א [טוב שם טוב משמן טוב]
ב [הקב"ה קורא לבצלאל בשם]
ג [בצלאל זכה להבחר בזכות מסירותו של חור]
ד [בזכות מסירותה של מרים זכה בצלאל בחכמה]
ה [ה' נתן לבצלאל חכמה]
ו [נדבותם של ישראל למשכן כתרופה למעשה העגל]

פרשה מט: המשכן כסמל אהבת ה'

א [מאהבת ה' לישראל ירד לשכון בתוכם במשכן]
ב [המשכן כפרה למעשה העגל]

פרשה נ: ארון העדות

א [עשית הארון לפני עשית המשכן]
ב [חכמתו של בצלאל בעשית הארון תחילה]
ג [הארון עשוי היה מעצי שיטים]
ד [עשית הפרכת והארון]
ה [בצלאל מסר נפשו על המשכן וזכה שיקרא על שמו]