מדרש רבה לתורה
תוכן מקוצר

חומש שמות

פרשת שמות
- פרשה א: ואלה שמות
- פרשה ב: הקדשתו של משה
- פרשה ג: התגלות בסנה
- פרשה ד: משה ויתרו
- פרשה ה: שנות השעבוד

פרשת וארא
- פרשה ו: משה מתדיין עם ה'
- פרשה ז: משה ואהרן
- פרשה ח: נקמה בפרעה
- פרשה ט: המופתים שעשה משה
- פרשה י: מכת צפרדע
- פרשה יא: ערוב דבר ושחין
- פרשה יב: מכת ברד

פרשת בא
- פרשה יג: בא אל פרעה
- פרשה יד: וימש חושך
- פרשה טו: החודש הזה לכם
- פרשה טז: משכו וקחו לכם צאן
- פרשה יז: ולקחתם אגודת אזוב
- פרשה יח: ויהי בחצי הלילה
- פרשה יט: זאת חקת הפסח

פרשת בשלח
- פרשה כ: היציאה ממצרים
- פרשה כא: קריעת הים
- פרשה כב: טביעת המצרים
- פרשה כג: שירת הים
- פרשה כד: בים סוף
- פרשה כה: המן - לחם שמים
- פרשה כו: ויבוא עמלק

פרשת יתרו
- פרשה כז: בואו של יתרו
- פרשה כח: בהר האלוהים
- פרשה כט: מעמד סיני

פרשת משפטים
- פרשה ל: עשות משפט
- פרשה לא: הלוואה לעני
- פרשה לב: הנה אנכי שולח מלאך

פרשת תרומה
- פרשה לג: התורה והמשכן
- פרשה לד: כבוד ה' ועשיית המשכן
- פרשה לה: בניית המשכן

פרשת תצוה
- פרשה לו: ישראל - זית רענן
- פרשה לז: אהרן הכהן
- פרשה לח: כהונת עולם

פרשת כי תישא
- פרשה לט: ישראל לוו מה'
- פרשה מ: בצלאל עושה המשכן
- פרשה מא: התורה ניתנה לישראל
- פרשה מב: תפילתו של משה
- פרשה מג: ויחל משה
- פרשה מד: זכור לאברהם
- פרשה מה: כבודו של משה
- פרשה מו: לוחות שניים
- פרשה מז: משה במרום

פרשת ויקהל
- פרשה מח: בצלאל
- פרשה מט: המשכן כסמל אהבת ה'
- פרשה נ: ארון העדות

פרשת פקודי
- פרשה נא: משמעותו של המשכן
- פרשה נב: סיום עבודת המשכן


לעמוד השער לתוכן המפורט