הסוכנות היהודית לארץ ישראל
המחלקה לחינוך יהודי ציוני ספרית אלינר • תשס"ג

Shlomo Engel
Avoda Shebalev - Zo Tefila

עורך ההוצאה: יצחק ש' רקנטי • העורכת: מורן שוב
הדפסה ראשונה תשס"ג
כל הזכויות שמורות לספרית אלינר

מהדורת האינטרנט כוללת כשליש מן הספר השלם
לרכישת הספר: לחץ כאן
מתפרסם באתר "דעת" ברשות המחבר וההוצאה