סידורים ומחזורים

פרופ' משה בר-אשר / מבאיון לשודוק ומשודוק לבאיון - על מחזורים וגלגוליהם
א. מ. הברמן / מחזורם של ישראל
פרופ' אוריאל סימון / לימוד הסידור כתרומה לתקנת התפילה
סידורים ומחזורים לפי מנהגי עדות ישראל
קינות לתשעה באב - נוסח אשכנז
מחזור ליום כיפור - נוסח אשכנז / מהדורת היידנהיים