תושב

אגדות חז"ל

י. ד. אייזנשטיין / מדרש ואשה אחת מנשי בני הנביאים
יהודה אליצור / מדרשי האגדה ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל
ד"ר אברהם ארזי / שילוב אגדה בהלכה במשנת רבי אליעזר בן הורקנוס
אהרן ארנד / חידושי אגדות של המהרש"א - רבי שמואל אידלש
ניסן אררט / על פשט ודרש בבראשית רבה א, ד
נילי בן ארי / אילפא ורבי יוחנן
נילי בן ארי / רבי חמא בן ביסא
ד"ר מאיר בר-אילן / יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה
ד"ר אברהם גולדברג / דימויי הטבע בספרות חז"ל
ד"ר אהרן גימאני / "מדרש הגדול" לר' דוד עדני
ד"ר יצחק גלוסקא / לשון חכמים במדרש האגדה הארצישראלי
ד"ר יהושע הורוביץ / יחס הגאונים לאגדה
פרופ' מנחם הירשמן / המדרש בין חז"ל לאבות הכנסייה
אביעד הכהן / אגדות התלמוד הירושלמי
הרב יששכר יעקבסון / האגדה כהשלמה למקרא
ד"ר עפרה מאיר / התרומה ההיסטורית של אגדות חז"ל
פרופ' חיים מיליקובסקי / מדרש האגדה - מציאות או מטאפורה
ד"ר צבי מלאכי / המדרש והפיוט
עליזה משה / ר' חמא בר ביסא
דוד סרי / מדרשי אגדה על מתן תורה - עיון משווה
הרב גרשון קיציס / האגדה במשנת הבעש"ט
אהרו קמינקא / הלל
לאה קפלן / עיון במדרש רבי חמא בר ביסא
אברהם קריב / ממדי זמן באגדה
ד"ר שאול רגב / פרשנות פילוסופית לאגדה במאה הט"ז
ד"ר ישראל רוזנסון / מעשה חוני המעגל בהלכה ובהשקפה
יונתן רוזנצוויג / קווים לדמותו של אלישע בן אבויה
ד"ר שמעון שטובר / האגדה היהודית והאיסלאם
שמעון שטח / רב אחא בר יעקב ובנו
פרופ' אביגדור שנאן / גלגולה של אגדת חז"ל