תקציר: דיון בדרכי הוראת התלמוד ומבנה התלמוד, והתנגדות לשיטת הרבדים.

מילות מפתח: מבוא לתלמוד, הוראת תלמוד, שיטת הרבדים,