פרקי מבוא לאמונת ישראל ולחוקיו


יהודה איזנברג

משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי
הוצאת מעלות תשנ"ב


לקבלת התוכן - לחץ כאן