פרקי מבוא לאמונת ישראל ולחוקיו

תוכן העניינים:
להכיר ארץ חדשה
        הנחות יסוד
        בין יהודים לאומות העולם
        יהדות ואנטישמיות
        יהודי מלידה או יהודי מתוך בחירה?
        גיור - להיות יהודי על פי בחירה
        התהוות העם
        אבני דרך בהתגבשות ההלכה
הלוח היהודי
באה שבת - באה מנוחה
        רעיונות היסוד של השבת
        תפילות השבת
        ההתנהגות בשבת
חגים ומועדים
        שלושת הרגלים
        חג הפסח
        חג השבועות
        חג הסוכות
        ראש השנה
        יום הכיפורים
        חגים שאינם מוזכרים בתורה
        תעניות וימי זיכרון
המשפחה בישראל
        בין איש לאשתו
        בין הורים לילדים
האדם מול הטבע
        דיני כשרות
האדם פונה לאלוהים
        תפילה
        בית הכנסת
        ברכות
        מצוות הזיכרון
ארץ ישראל

תקציר:
כניסה ראשונה לעולם ההלכה היהודית, לצורך פגישה ראשונה עם עולם היהדות.

מילות מפתח:
יהדות לעולים