ממנהגי יהודי בבל

אברהם בן-יעקב

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת
ג. ההכנות לשבת
ד. תפילות שבת
ה. מאכלי שבת ומלבושיה
ו. סדר יום השבת

פרק ג - חגים ומועדים
ז. ראש-חדש וימי התקופה
ח. חודש אלול
ט. ראש-השנה
י. בין כסה לעשור
יא. יום-הכיפורים
יב. חג הסוכות והושענא-רבא
יג. שמיני-עצרת ושמחת-תורה
יד. חנוכה
טו. ט"ו בשבט ו"ברכת האילנות"
טז. פורים
יז. חג הפסח
יח. ספירת העומר וימי העומר
יט. חג השבועות (עצרת)
כ. ארבעת הצומות ובין המצרים
כא. תשעה-באב

פרק ד - מצוות ומנהגים
כב. ציצית
כג. תפילין

פרק ה - שמחה ואבל
כד. חתונה
כה. הולדת בנים
כו. בר-מצוה
כז. אבלות

פרק ו - מסיבות וברכות
כח. מנהגי מסיבות
כט. ברכות

ביבליוגרפיה


תקציר: לקט ממנהגי יהדות בבל.

מילות מפתח:
מנהג; בבל; עיראק.