ממנהגי יהדות לוב

פריג'א זוארץ

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. סדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת
ג. תפילות שבת
ד. מאכלי שבת
ה. ממנהגי שבת

פרק ג - חגים ומועדים
ו. ראש-חודש וימי התקופה
ז. חודש אלול
ח. ראש-השנה
ט. יום הכיפורים
י. הושענא רבא
יא. שמחת-תורה
יב. חנוכה
יג. צום שובבי"ם וצום השבוע
יד. פורים אשריף ופורים ברגל
טו. פורים
טז. חג הפסח
יז. בין פסח לעצרת
יח. חג השבועות
יט. תשעה באב

פרק ד - שמחה ואבל
כ. חתונה
כא. הולדת בנים
כב. בר-מצוה
כג. אבלות

ביבליוגרפיה


תקציר: לקט ממנהגי יהדות לוב.

מילות מפתח:
מנהג; לוב.