ממנהגי יהדות לוב

פריג'א זוארץ

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז


ביבליוגרפיה

בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז

קובץ "יהדות לוב", תל-אביב, תש"ד.