ממנהגי יהדות פרס (איראן)

חנינא מזרחי

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
הוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"זפרק א - תפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת

פרק ב - שבת, ראש-חודש, חגים ומועדים

ג. שבת
ד. ראש-חודש
ה. חודש אלול
ו. ראש-השנה
ז. יום-הכיפורים
ח. חג הסוכות, הושענא-רבא ושמחת-תורה
ט. ט"ו בשבט
י. פורים
יא. חג הפסח
יב. ימי העומר
יג. חג השבועות
יד. תשעה-באב

פרק ג - שמחה ואבל

טו. בר-מצוה
טז. חתונה
יז. הולדת בנים
יח. אבלות

ביבליוגרפיה


תקציר:
לקט ממנהגי יהדות פרס.

מילות מפתח:
מנהג; יהדות פרס.