ממנהגי יהדות פרס (איראן)

חנינא מזרחי

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז


ביבליוגרפיה

הוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז

1. אברהם בן יעקב, "קהילת ארצות ערב, הבלקן והמזרח הרחוק", "מחניים", הוצ' הרבנות הצבאית הראשית, גל' 10, אדר א' תשכ"ב, עמ' 107-100.
2. חנינא מזרחי, "יהודי פרס", ירושלים, תשי"ט.
3. "שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים", תל-אביב, 1959, העדה הפרסית, עמ' 68-33.
4. יצחק בן-צבי, "נדחי ישראל", תל-אביב, תשט"ז, עמ' 100-98, 233-221.