ממנהגי יהדות תימן

שמעון גרידי

ילקוט מנהגים - א' בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת משרד החינוך, ירושלים תשכ"זפרק א - התפילה ובית-הכנסת

א. נוסח התפילה
ב. ארגון התפילה וסדרי בית-הכנסת
ג. הקריאה בתורה וההפטרות

פרק ב - שבת
ד. ההכנות לשבת
ה. תפילות שבת
ו. מאכלי שבת
ז. סדר יום שבת

פרק ג - חגים ומועדים
ח. ראש-חודש
ט. ראש-השנה
י. יום כפור
יא. חג הסוכות והושענא-רבא
יב. שמיני-עצרת ושמחת-תורה
יג. חנוכה
יד. ט"ו בשבט
טו. פורים
טז. פסח
יח. עצרת (שבועות)
יט. ארבעת הצומות "ובין המצרים"
כ. תשעה-באב

פרק ד - מצוות ומנהגים
כא. ציצית
כב. כיסוי ראש
כג. בר מצווה

פרק ה - שמחה ואבל
כד. חתונה
כה. הולדת בנים
כו. אבלות

פרק ו - מנהגי מסיבות וברכות
כז. מסיבות
כח. ברכות

ביבליוגרפיה


תקציר: לקט ממנהגי יהדות תימן.

מילות מפתח:
מנהג; תימן.